Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Aktualności

Konkurs na stanowiska naukowe adiunkta i asystenta


Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego ogłasza konkurs na stanowiska naukowe adiunkta i asystenta. Termin składania ofert mija 21 listopada 2016 roku o godz. 15:00.
Pobierz ogłoszenie o konkursie na adiunkta
Pobierz ogłoszenie o konkursie na asystenta

Konferencja „Nowe możliwości technologiczne, materiałowe i techniczne w procesach poligraficznych – kierunki rozwoju”


W dniu 7 grudnia 2016 r. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego organizuje w Warszawie konferencję naukowo-techniczną „Nowe możliwości technologiczne, materiałowe i techniczne w procesach poligraficznych – kierunki rozwoju”

Czytaj więcej...

Audit certyfikacyjny w COBRPP zintegrowanego systemu zarządzania jakością


W okresie 22.08-14.09.2016 auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadzili audit certyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp w COBRPP.

Czytaj więcej...

Zmiana adresu siedziby COBRPP


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016 roku ulega zmianie adres siedziby Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego z dotychczasowego na:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego
ul. Zagadki 21
02-227 Warszawa

Czytaj więcej...

Acta Poligraphica czasopismem punktowanym


Zgodnie z ogłoszonym wykazem czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, autorzy artykułów naukowych publikowanych w wydawanym przez COBRPP „Acta Poligraphica” uzyskają 5 punktów.

Czytaj więcej...