Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Aktualności

COBRPP z kategorią „B”


Miło nam poinformować, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po rozpatrzeniu wniosku COBRPP zmienił poprzednią decyzję odnośnie oceny kategoryzacji Ośrodka w ten sposób, że decyzją nr ODW-145/KAT/2018/1 przyznał Centralnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Poligraficznego kategorię „B”.

Kleje do opakowań mających kontakt z żywnością


Ważna wiadomość dla naszych klientów. COBRPP od lipca 2018 r. uruchomił nową linię produktową. Nowe kleje mogą być stosowane do opakowań i innych produktów mających kontakt z żywnością. Na opracowane kleje „bezpieczne” (Klej dyspersyjny C, Introwil 4 i T-3) Ośrodek wystawia Deklarację Zgodności zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Powołano nowego Dyrektora COBRPP


Z dniem 1 czerwca 2018 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr hab. Piotr Gliński powołał dr. inż. Jacka Hamerlińskiego na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego. Dr inż. Jacek Hamerliński jest związany z COBRPP od 2008 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a w roku 2014 uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Dotychczas w COBRPP kierował Zespołem Badawczym Elektroniki Drukowanej oraz zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. rozwoju.

Personalizowane i innowacyjne kleje dla poligrafii i opakowań


W dniu 7 lutego 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays w Nadarzynie k. Warszawy, odbył się wykład przedstawiciela COBRPP. Prezentacja dotyczyła klejów produkowanych już w Ośrodku oraz najnowszych prac badawczych w tym zakresie. Zainteresowane osoby, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu zachęcamy do bieżącego kontaktu. Świat się zmienia, zmieniają się materiały i metody produkcji, pojawiają się coraz to nowe wymagania dotyczące jakości produktów i ochrony środowiska. Jeśli chcesz się dowiedzieć: Dlaczego kleje COBRPP charakteryzują się tak wysoką jakością? Jaki klej możemy dla Ciebie zaprojektować? O nowych badaniach nad klejami "bezpiecznymi" i biodegradowalnymi. A także o tym jak możemy wspomóc Twoją firmę od strony poligrafii - skontaktuj się z nami - .

Acta Poligraphica czasopismem punktowanym


Zgodnie z ogłoszonym wykazem czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, autorzy artykułów naukowych publikowanych w wydawanym przez COBRPP „Acta Poligraphica” uzyskają 5 punktów.

Czytaj więcej...