Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Aktualności

UWAGA!
Zmiana adresu


Informujemy, że od 23 kwietnia 2024 r. nnastąpiła zmiana siedziby firmy. Nowy adres: ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów (budynek Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Centrum Elatomerów i Gumy).

Przekształcenie w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz


Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2023 r. poz. 2561 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego z dniem 1 grudnia 2023 r. został przekształcony w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz o nazwie „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego”.

Nowa publikacja: "Poligrafia - sztuka, techniki, technologie"


COBRPP wydał książkę omawiającą techniki i technologie stosowane we współczesnej poligrafii - projektowanie graficzne, przygotowanie tekstu i ilustracji do drukowania, wykonanie form, drukowanie, procesy introligatorskie i wykończeniowe. Omówione zostały zagadnienia dotyczące rastrów, densytometrii i barwometrii, właściwości nadruków, procesów sterowania barwą oraz materiałów stosowanych w poligrafii. Całość uzupełniają rozdziały przedstawiające organizację procesu produkcyjnego, normalizację, standaryzację oraz ochronę środowiska i BHP w poligrafii. Książkę można traktować zarówno jako podręcznik dla uczniów i studentów, jak i poradnik dla pracowników drukarń, wydawnictw i studiów graficznych.

Czytaj więcej...,    Zamów...

60-lecie COBRPP


W dniu 12 grudnia 2019 r. miały miejsce obchody jubileuszu 60-lecia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego połączone z okolicznościową konferencją. W uroczystości brali udział przedstawiciele MKiDN, organizacji i stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw współpracujących z COBRPP, placówek oświatowych oraz pracownicy Ośrodka. Czterech pracowników COBRPP otrzymało nadane przez ministra odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Czytaj więcej...

Kleje do opakowań mających kontakt z żywnością


Ważna wiadomość dla naszych klientów. COBRPP od lipca 2018 r. uruchomił nową linię produktową. Nowe kleje mogą być stosowane do opakowań i innych produktów mających kontakt z żywnością. Na opracowane kleje „bezpieczne” (Klej dyspersyjny C, Introwil 4 i T-3) Ośrodek wystawia Deklarację Zgodności zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.