Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Aktualności

Zmiana adresu siedziby COBRPP


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016 roku ulega zmianie adres siedziby Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego z dotychczasowego na:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego
ul. Zagadki 21
02-227 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane tj. NIP, Regon, konto bankowe, adresy e-mail oraz numery telefonów, pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w Państwa systemach rejestracyjnych i stosowanie nowego adresu od 1 lipca we wszystkich dokumentach i korespondencji.

Acta Poligraphica czasopismem punktowanym


Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku ogłoszono wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Autorzy artykułów naukowych publikowanych w „Acta Poligraphica” uzyskają 5 punktów (część B wykazu). Zapraszamy wszystkich chętnych autorów do współpracy i kontaktu z redakcją w celu publikacji na łamach tego wyjątkowego czasopisma swoich artykułów. W „Acta Poligraphica” obok artykułów poruszających problematykę ściśle poligraficzną, zamieszczane są również artykuły dotyczące projektowania druków i grafiki użytkowej, bibliologiczne związane z drukarstwem historycznym lub współczesnym itp.

Konferencja „Innowacyjne metody wytwarzania inteligentnych produktów”


W dniu 28 października Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego zorganizował w Warszawie konferencję„Innowacyjne metody wytwarzania inteligentnych produktów” na której wygłoszone zostały następujące referaty:

  • Jacek Hamerliński – Innowacyjność technologii i wyrobów poligraficznych
  • Ryszard Cierpiszewski – Inteligentne i aktywne opakowania z nadrukiem
  • Małgorzata Jakubowska – Elektroniczne materiały dla inteligentnych wyrobów
  • Juliusz Krzyżkowski – Fotowoltaika – czy możliwe jest wykonywanie metodami poligraficznymi
  • Konrad Futera – Możliwości wytwarzania czujników wielkości fizycznych z zastosowaniem różnych technik poligraficznych

Uczestnicy, podczas konferencji dowiedzieli się, w jaki sposób poligrafia wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, co jest jednym z warunków finansowania w programach UE. Zakres konferencji obejmował takie zagadnienia jak: drukowanie elementów elektronicznych, zabezpieczenia przed fałszowaniem wyrobów, opakowania monitorujące stan produktów, a także innowacyjne technologie stosowane w poligrafii.

Komitet programowy i organizacyjny:
Jerzy Hoppe, Jacek Hamerliński, Anna Skarzyńska

Sponsorzy konferencji:
Heidelberg, Grafix

Współpraca B+R w projektach z funduszy unijnych 2014-2020


W funduszach europejskich na lata 2014-2020 jednym z najistotniejszych obszarów przeznaczania inwestycji są prace badawczo-rozwojowe (B+R) i wdrażanie ich wyników w działalności przedsiębiorstw (program Inteligentny Rozwój).

Firmy nie dostają już pieniędzy na proste projekty inwestycyjne, nawet przy nabywaniu najnowocześniejszych maszyn i urządzeń. Teraz istotne jest realizowanie w ramach projektu prac B+R prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie ich wyników na rynek.

Oferujemy pomoc w zakresie poszukiwania innowacji i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zapraszamy do współpracy w zakresie prowadzenia badań i prac rozwojowych (B+R) nad innowacyjnymi technologiami i udoskonaleniami produktów.

Aby mieć przygotowany pomysł na dzień ogłoszenia konkursu zachęcamy wcześniej podjąć wstępne rozmowy i rozpocząć poszukiwanie i dyskusję na temat możliwych projektów do realizacji i rozwoju firmy. Zapraszamy.