Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Acta Poligraphica nr 11/2018

Andrzej Tomaszewski 
Rewitalizacja kroju pisma Brygada 

Andrzej Kunstetter  
MultiDot – nowa idea rastrowania AM 

Katarzyna Wójcik 
Monografia wydawnictwa Przedświt 

Magdalena Komorowska 
Sygnet drukarski jako znak firmowy i komunikat dla czytelników [recenzja] 

Krzysztof Lenk 1936–2018 [wspomnienie]