Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Czasopismo można nabyć w siedzibie Ośrodka:
ul. Zagadki 21 w Warszawie

Bieżący numer można otrzymać pocztą po złożeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty.
 
Cena jednego woluminu: 25 zł
(nie są doliczane koszty przesyłki)
 
W celu nabycia numerów archiwalnych (cena 20 zł) prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 
 
ZAMÓWIENIE

!!! UWAGA !!!
Warunkiem zrealizowania zamówienia (przesłania książek) jest wpłata, na podane dalej konto COBRPP, podanej kwoty wynikającej z zamówienia.

Dane zamawiającego:

Imię i Nazwisko:
Nazwa firmy:
NIP:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica i nr:
Telefon:
E-mail:
Uwagi:
faktury(ę) VAT

Proszę o przesłanie
bieżącego numeru Acta Poligraphica w ilości:
  egzemplarz(y) (w cenie 25 zł/egz.)