COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Klej Dyspersyjny B

Klej Dyspersyjny B

Opis i zastosowanie

Wodny klej dyspersyjny o krótkim czasie wiązania. Służy do klejenia głównie papieru, kartonu i tektury, również o powierzchniach powleczonych różnymi mieszankami zawierającymi dyspersje tworzyw sztucznych oraz o powierzchniach polakierowanych (z wyjątkiem powierzchni polakierowanych lakierami UV). Klej jest gotowym produktem do bezpośredniego zastosowania w procesach ręcznych i maszynowych.

Klej dyspersyjny B jest mieszaniną wodnej dyspersji polimerów winylowych i akrylowych.

Właściwości

  • Barwa: biała
  • Lepkość wg Brookfielda: 8000-18000 mPas
  • Sucha pozostałość: ok. 50%

Sposób użycia

Przed użyciem klej należy dobrze wymieszać. Właściwości kleju są przystosowane do pracy bez potrzeby rozcieńczania wodą. Resztki kleju należy zmywać wodą przed zaschnięciem.

Uwagi

Klej spełnia postanowienia dyrektywy RoHS (2011/65/EU) z późn. zm. w sprawie ograniczeń dotyczących zawartości substancji niebezpiecznych (tzn. nie zawiera rtęci, ołowiu, chromu 6-wartościowego, oraz polibromowanych bifenyli (PBB) lub polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w stężeniach powyżej 0,1% wag. oraz kadmu powyżej 0,01% wag.).

BHP

Klej nie jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna. Przed stosowaniem należy zapoznać się z Kartą charakterystyki kleju opracowaną przez COBRPP.

Przechowywanie i transport

Klej należy chronić przed przemarznięciem. Transport i przechowywanie powinno się odbywać w temp. od 5°C do 30°C. Okres przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi do 6 miesięcy.

Opakowanie

5 kg wiaderka z polipropylenu
20 kg wiaderka z polipropylenu