COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Klej Introwil 3

Klej Introwil 3

Opis i zastosowanie

Klej przeznaczony do procesów ręcznych i maszynowych. Łączy ze sobą papier, karton, tekturę oraz materiały laminowane foliami polipropylenowymi, poliestrowymi, pochodnymi celulozy, materiały lakierowane lakierami UV z kartonem i papierem. Przeznaczony jest m.in. do zawieszania wkładu w oprawie twardej, do wklejania okienek z polietylenu, wykonywania opakowań itp.

Klej dyspersyjny na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu.

COBRPP oferuje także zmodyfikowaną wersję tego kleju pod nazwą Klej Introwil 4, którą można stosować do opakowań i innych produktów mających kontakt z żywnością.

Właściwości

  • Barwa: biała
  • Lepkość wg Brookfielda: 3500 – 4500 mPas
  • Sucha pozostałość: ok. 55%
  • Rozcieńczalny i zmywalny wodą

Sposób użycia

Przed użyciem klej należy dobrze wymieszać. Właściwości kleju są przystosowane do pracy bez potrzeby rozcieńczania wodą. Resztki kleju należy zmywać wodą przed zaschnięciem.

Uwagi

Klej spełnia postanowienia dyrektywy RoHS (2011/65/EU) z późn. zm. w sprawie ograniczeń dotyczących zawartości substancji niebezpiecznych (tzn. nie zawiera rtęci, ołowiu, chromu 6-wartościowego, oraz polibromowanych bifenyli (PBB) lub polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w stężeniach powyżej 0,1% wag. oraz kadmu powyżej 0,01% wag.).

BHP

Klej nie jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna. Przed stosowaniem należy zapoznać się z Kartą charakterystyki kleju opracowaną przez COBRPP.

Przechowywanie i transport

Klej należy chronić przed przemarznięciem. Transport i przechowywanie powinno odbywać się w temp. od 5°C do 30°C. Okres przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi do 6 miesięcy.

Opakowanie

5 kg wiaderka z polipropylenu
20 kg wiaderka z polipropylenu