COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Klej Introwil 4

Klej Introwil 4

Opis i zastosowanie

Zmodyfikowana wersja kleju dyspersyjnego Introwil 3, która może być stosowana do klejenia materiałów mających kontakt z żywnością. Klej może być stosowany w procesach ręcznych i maszynowych.

Łączy ze sobą papier, karton, tekturę oraz materiały laminowane foliami polipropylenowymi, poliestrowymi, pochodnymi celulozy, materiały lakierowane lakierami UV z kartonem i papierem. Przeznaczony jest m.in. do wykonywania opakowań mających kontakt z żywnością, do zawieszania wkładu w oprawie twardej, do wklejania okienek z polietylenu itp.

Klej dyspersyjny na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu.

Właściwości

  • Barwa: biała
  • Lepkość wg Brookfielda: 3000 – 5000 mPas
  • Sucha pozostałość: ok. 54%
  • Rozcieńczalny i zmywalny wodą

Sposób użycia

Przed użyciem klej należy dobrze wymieszać. Właściwości kleju są przystosowane do pracy bez potrzeby rozcieńczania wodą. Resztki kleju należy zmywać wodą przed zaschnięciem.

Uwagi

Klej może być stosowany do klejenia opakowań, które mogą mieć kontakt z żywnością. Dla kleju Introwil 4 dostępna jest Deklaracja Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Klej spełnia również postanowienia dyrektywy RoHS (2011/65/EU) z późn. zm. w sprawie ograniczeń dotyczących zawartości substancji niebezpiecznych (tzn. nie zawiera rtęci, ołowiu, chromu 6-wartościowego, oraz polibromowanych bifenyli (PBB) lub polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w stężeniach powyżej 0,1% wag. oraz kadmu powyżej 0,01% wag.).

BHP

Klej nie jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna. Przed stosowaniem należy zapoznać się z Kartą charakterystyki kleju opracowaną przez COBRPP.

Przechowywanie i transport

Klej należy chronić przed przemarznięciem. Transport i przechowywanie powinno odbywać się w temp. od 5°C do 30°C. Okres przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi do 6 miesięcy.

Opakowanie

5 kg wiaderka z polipropylenu
20 kg wiaderka z polipropylenu