COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Klej KLS do laminowania

Klej KLS

Zastosowanie

Klej przeznaczony jest do laminowania druków folią poliestrową lub aktywowaną folią polipropylenową na maszynach do laminowania wyposażonych w układ dwóch walców, z których jeden jest nakładającym walcem grawerowanym, np. na maszynie firmy Billhöfer typ Duophan 2400 z tunelem suszącym.

Charakterystyka

Klej KLS jest wodną dyspersją żywic akrylowych z dodatkiem żywic aminowych.

Właściwości

  • Barwa: biała
  • Zapach: charakterystyczny
  • Gęstość w temp. 20°C - 1,02 - 1,05 g/cm3
  • Rozcieńczalny wodą
  • Sucha pozostałość: ok. 40%
  • pH: ok. 8

Sposób użycia

Przed użyciem klej należy delikatnie zamieszać. Nie rozcieńczać wodą.

Uwagi

Klej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia oraz dla środowiska. Nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako substancje niebezpieczne.

Przechowywanie i transport

Klej KLS należy magazynować w pomieszczeniach w temperaturze +5°C do 30°C, z dala od źródeł światła i ciepła.

Opakowanie

Pojemniki polietylenowe o zawartości 60 kg.