COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

Klej T2 do materiałów trudno klejących się

Klej T2

Opis i zastosowanie

Klej T2 przeznaczony jest do procesów ręcznych, do łączenia „na zimno” papieru i kartonu z materiałami trudnymi do klejenia. Klej łączy powierzchnie papieru i kartonu pokryte jednostronnie:

  • polietylenem – tylko aktywowany,
  • polipropylenem – z aktywacją i bez aktywacji,
  • poliestrem,
  • lakierem UV i innymi lakierami np. lakierem wodnym.

Stosowany jest do klejenia m.in: opakowań kartonowych, folii na okienka w kopertach, etykiet na opakowania z tworzyw sztucznych, kalendarzy itp.

Klej jest dyspersją wodną poli(octanu winylu) i kopolimerów akrylowych.

COBRPP oferuje także zmodyfikowaną wersję tego kleju pod nazwą Klej T3, którą można stosować do opakowań i innych produktów mających kontakt z żywnością.

Właściwości

  • Barwa: biała
  • Lepkość wg Brookfielda: 5000 - 10000 mPas
  • Sucha pozostałość: ok. 56%
  • Rozcieńczalny i zmywalny wodą
  • Po wyschnięciu tworzy spoinę o znacznej odporności na wodę i rozpuszczalniki.

Sposób użycia

Przed użyciem klej należy dobrze wymieszać. Właściwości kleju są przystosowane do pracy bez potrzeby rozcieńczania wodą. Resztki kleju należy zmywać wodą przed zaschnięciem. Zaschnięty klej można usuwać rozpuszczalnikami np: alkoholem propylowym, octanem butylu.

Uwagi

Kleju nie należy stosować do opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością. Klej spełnia postanowienia dyrektywy RoHS (2011/65/EU) z późn. zm. w sprawie ograniczeń dotyczących zawartości substancji niebezpiecznych (tzn. nie zawiera rtęci, ołowiu, chromu 6-wartościowego, oraz polibromowanych bifenyli (PBB) lub polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w stężeniach powyżej 0,1% wag. oraz kadmu powyżej 0,01% wag.).

BHP

Klej nie jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna. Przed stosowaniem należy zapoznać się z Kartą charakterystyki kleju opracowaną przez COBRPP.

Przechowywanie i transport

Klej należy chronić przed przemarznięciem. Transport i przechowywanie powinno odbywać się w temp. od 5°C do 30°C. Okres przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi do 6 miesięcy.

Opakowanie

3 kg wiaderka z polipropylenu
5 kg wiaderka z polipropylenu
20 kg wiaderka z polipropylenu (na życzenie przy zamówieniu powyżej 100 kg)