Poligrafia a ochrona środowiska - Najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle poligraficznym


Publikacja stanowi raport INTERGRAFU oraz EGF, będący najważniejszym i jedynym źródłem informacji o wymaganiach dotyczących przemysłu poligraficznego w warunkach Unii Europejskiej. Publikacja wyczerpuje w pełnym stopniu zakres zagadnień związanych z ochroną środowiska we wszystkich procesach produkcyjnych występujących w przemyśle poligraficznym.

Opracowanie jest doskonałą pomocą w podejmowaniu działań ograniczających zanieczyszczanie srodowiska. Pozwoli ono zakładom poligraficznym ocenić, wybrać i przygotować efektywny sposób dostosowania się do wymogów prawa unijnego dotyczącego ochrony środowiska ze względu na fakt przystąpienia do Unii i konieczność funkcjonowania i konkurowania w nowych warunkach.

W pierwszych rozdziałach książki znajduje się metodyka, zakres opracowania, wprowadzenie do przemysłu poligraficznego oraz krótkie omówienie podstawowych procesów poligraficznych. Ponadto przedstawiono szeroki asortyment produkcji poligraficznej.
W drugiej części pozycji przedstawiono przegląd i opis wszystkich technik poligraficznych, procesów produkcyjnych (z podziałem na procesy przygotowawcze, wykonywanie form drukowych, drukowanie i procesy wykończeniowe) w europejskim przemyśle poligraficznym, zarówno w małych jak i dużych zakładach.

Następna najbardziej obszerna część publikacji zawiera zalecenia BAT dla wszystkich procesów produkcyjnych z podziałem na podprocesy, począwszy od przygotowania obrazu, systemów odbitek próbnych, wykonywania form drukowych, procesów drukowania (offsetowego, typograficznego, wklęsłodrukowego i fleksograficznego) i wreszcie procesów wykończeniowych. Dla poszczególnych procesów poligraficznych omówiono zagadnienia ogólne i szczegółowe: stosowane technologie, substancje i materiały, nowe technologie, ewentualnie emisje i progi emisji. W zaleceniach BAT przedstawiono proponowane zmiany i rozwiązania, związane z tym koszty i zastrzeżenia co do konieczności i opłacalności ich wprowadzania.

Spis treści

0. Przedmowa
1. Wstęp, metodyka i zakres opracowania
2. Wprowadzenie do przemysłu poligraficznego
3. Techniki drukowania - podstawy
4. Wyroby poligraficzne
5. Przygotowanie do druku
6. Wytwarzanie nośników obrazu
7. Drukowanie
8. Procesy introligatorskie
9. Wprowadzenie do rozdziałów poświęconych BAT

[w poniższych rozdziałach przedstawiono zalecenia BAT dla poszczególnych procesów poligraficznych. Zostały one ujęte w jednakowym schemacie]
10. Przygotowanie obrazu
11. Systemy odbitek próbnych
12. Wykonywanie offsetowych form drukowych
13. Wykonywanie cylindrów wklęsłodrukowych
14. Wykonywanie fleksograficznych i typograficznych form drukowych
15. Wykonywanie sitodrukowych form drukowych
16. Drukowanie techniką offsetową i typograficzną
17. Drukowanie czasopism techniką wklęsłodrukową
18. Drukowanie fleksograficzne i wklęsłodrukowe opakowań: farby rozpuszczalnikowe
19. Drukowanie fleksograficzne i wklęsłodrukowe opakowań: farby wodne
20. Drukowanie techniką sitodrukową
21. Drukowanie techniką cyfrową
22. Procesy introligatorskie
23. Zagadnienia ogólne
23.1. Odpady
23.2. Energia
23.3. Magazynowanie niebezpiecznych materiałów i odpadów
23.4. Skażenie gleby
23.5. Uciążliwość dla otoczenia
24. Tendencje rozwojowe w przemyśle poligraficznym
24.1. Przedmowa
24.2. Drukowanie techniką cyfrową
24.3. Farby wodne i wtórne wykorzystanie papieru (recykling)
24.4. Zniszczenie wewnątrzcykliczne

Załączniki:
Załącznik 1 Wykaz odpadów: odpady z procesów technologicznych
Załącznik 2 Wykaz odpadów: odpady opakowań
Załącznik 3 Opcje oszczędzania energii
Załącznik 4 Problemy związane z odbarwianiem makulatury zadrukowanej farbami wodnymi
Załącznik 5 Słownik stosowanych skrótów
Załącznik 6 Ustawodawstwo europejskie w zakresie ochrony środowiska dotyczące przemysłu poligraficznego
Załącznik 7 Spis literatury

Poligrafia a ochrona środowiska

opracowanie:
INTERGRAF/EGF


format A4
stron: 394
oprawa twarda


cena: 20zł


Zamów