Działalność wydawnicza

Ośrodek oferuje książki i broszury związane z tematyką poligraficzną, wspierając również zawodowe szkolnictwo poligraficzne. Są to opracowania własne bądź tłumaczenia zredagowane przez specjalistów z naszej branży. Publikacje dotyczące ochrony środowiska oraz BHP są regularnie aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się przepisów, odzwierciedlając aktualny stan prawny i wiedzę technologiczną.

Wydawnictwa można zamówić poprzez internetowy formularz zamówienia lub nabyć osobiście w COBRPP. Niektóre tytuły można także zakupić w niektórych księgarniach.


Acta Poligraphica

Acta Poligraphica to wydawane przez COBRPP od 2013 r. czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom szeroko pojętej poligrafii. Jego celem jest zintegrowanie sił twórczych na rzecz rozwoju nauki i otwarcia nowych perspektyw przed młodą kadrą, a w konsekwencji uznania poligrafii za samodzielną dyscyplinę naukową w Polsce. Animatorem i pierwszym Redaktorem Naczelnym „Acta Poligraphica” był profesor Andrzej Makowski wspomagany przez Radę Naukową pisma, składającą się z uznanych w środowisku naukowców polskich i zagranicznych. Zamieszczane w czasopiśmie artykuły są recenzowane przez specjalistów z kilkunastu ośrodków reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Jak dotychczas czasopismo spotyka się z bardzo życzliwym przyjęciem w środowiskach naukowych związanych z grafikami, wydawcami i poligrafami.

Przejdź na stronę internetową czasopisma Acta Poligraphica