Ekspertyzy i opinie

W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 618) COBRPP jest instytutem badawczym. W związku z prowadzoną działalnością instytut może w myśl art.2 ust. 2:

  • opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych,
  • opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki,
  • prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną. Dla firm poligraficznych i branż współpracujących z poligrafią z racji kompetencji pracowników Ośrodka, uznania bezstronności i rzetelności ocen oraz długoletnich doświadczeń COBRPP wykonuje ekspertyzy i opinie na rzecz firm jak również instytucji. Dotyczą one m.in.:
  • jakości materiałów używanych w produkcji poligraficznej,
  • jakości produktów działalności poligraficznej na każdym etapie produkcji,
  • poprawności stosowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • przyczyn stwierdzonych wad produkcji poligraficznej,
  • stopnia innowacyjności usług, produktów, technologii, organizacji produkcji.

Standardowe ekspertyzy i opinie wykonujemy w terminie do 2 tygodni, ale każda sprawa wymaga sprawdzenia możliwości rzetelnego wykonania pracy, jej terminu oraz wyceny.