Acta Poligraphica czasopismem punktowanym

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku ogłoszono wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Autorzy artykułów naukowych publikowanych w „Acta Poligraphica” uzyskają 5 punktów (część B wykazu). Zapraszamy wszystkich chętnych autorów do współpracy i kontaktu z redakcją w celu publikacji na łamach tego wyjątkowego czasopisma swoich artykułów. W „Acta Poligraphica” obok artykułów poruszających problematykę ściśle poligraficzną, zamieszczane są również artykuły dotyczące projektowania druków i grafiki użytkowej, bibliologiczne związane z drukarstwem historycznym lub współczesnym itp.