Zmiana adresu siedziby COBRPP

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2016 roku ulega zmianie adres siedziby Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego z dotychczasowego na:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego
ul. Zagadki 21
02-227 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane tj. NIP, Regon, konto bankowe, adresy e-mail oraz numery telefonów, pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w Państwa systemach rejestracyjnych i stosowanie nowego adresu od 1 lipca we wszystkich dokumentach i korespondencji.