Agata Włodarska uzyskała stopień naukowy doktora

Miło nam poinformować, iż w dniu 18.10.2016 r. decyzją Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej nasz pracownik Agata Włodarska uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie chemia. Gratulujemy!

Rozprawa doktorska pt. "Organiczne związki niklu: synteza, charakteryzacja oraz zastosowanie w katalitycznych reakcjach polimeryzacji i oligomeryzacji karbenów i olefin oraz tworzenia wiązań węgiel-węgiel" została obroniona publicznie 7 października br. Promotorem pracy był prof. A. Pietrzykowski, a recenzentami: prof. P. Sobota oraz prof. J. Pikies.

W ramach pracy otrzymano oraz scharakteryzowano nowe kompleksy niklu, które następnie wykorzystano, jako składniki układów katalitycznych w reakcjach polimeryzacji karbenów i olefin oraz tworzenia nowych wiązań węgiel-węgiel. Badania te mają zarówno charakter podstawowy, jak i aplikacyjny.