60-lecie COBRPP

W dniu 12 grudnia 2019 r. miały miejsce obchody jubileuszu 60-lecia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, a poprzedzało je uroczyste posiedzenie Rady Naukowej COBRPP.

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przy ul. Ksawerów w Warszawie. Po powitaniu gości przez dyrektora COBRPP Jacka Hamerlińskiego głos zabrał Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w MKiDN, który w imieniu ministra Piotra Glińskiego złożył gratulacje z okazji jubileuszu i podkreślił rolę oraz znaczenie COBRPP we wspieraniu ważnej i rozwijającej się branży poligraficznej. Następnie w imieniu ministra Paweł Lewandowski wręczył odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” pracownikom Ośrodka legitymującym się największym stażem i dorobkiem zawodowym. Odznaczeni zostali: Jerzy Hoppe, Bernard Jóźwiak, Barbara Stankiewicz oraz Przemysław Śleboda. Dyplom za zasługi dla polskiej poligrafii otrzymała Wiesława Daszkowska.

W kolejnym wystąpieniu dyrektor Jacek Hamerliński przypomniał historię Ośrodka, która rozpoczęła się od powołania w 1959 r. Centralnego Laboratorium Poligraficznego. Przedstawił również obecną działalność COBRPP i wymienił najważniejsze tematy prac badawczych, ekspertyz i współpracy z przedsiębiorstwami poligraficznymi. Potwierdzeniem ważnej roli Ośrodka jest fakt, że w latach 2013-2016 wdrożenia opracowanych w COBRPP rozwiązań przyniosły przedsiębiorcom przychody w wysokości ponad 33 mln złotych. Przedstawiony został także zakres współpracy i wspierania szkolnictwa zawodowego poprzez organizację konferencji, wydawania publikacji oraz czynny udział w tworzeniu podstaw programowych nauczania.

Następnie w ramach okolicznościowej konferencji miały miejsce następujące wystąpienia: „Innowacyjne technologie dla przemysłu poligraficznego i opakowaniowego” – dr inż. Jacek Hamerliński (COBRPP), „BHP i ochrona środowiska w przemyśle poligraficznym” – dr Karol Niciński, Barbara Stankiewicz (COBRPP), „Wpływ dyrektywy 2019/905/UE na niektóre opakowania jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych” – prof. Hanna Żakowska (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – COBRO), „Kształcenie kadr dla przemysłu poligraficznego” – Bernard Jóźwiak (Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych), „Projektowanie graficzne wydawnictw i estetyka druku” – Andrzej Tomaszewski (COBRPP). Na zakończenie wystąpili przedstawiciele sponsora, firmy Heidelberg Polska: prezes zarządu Krzysztof Pindral i PR manager Tomasz Pawlicki, którzy przybliżyli zebranym działania firmy Heidelberg we współpracy z COBRPP na rzecz wspierania edukacji oraz nauki w przemyśle poligraficznym. Uroczystość zakończył bankiet, którego zwieńczenie stanowił jubileuszowy tort.

Serdecznie dziękujemy gościom za przybycie, złożone gratulacje i życzenia oraz okolicznościowe upominki. Mamy nadzieję, że w swojej działalności przez kolejne 60 lat i dłużej będziemy mogli wspierać rozwój branży poprzez współpracę z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i naukowymi oraz prasą branżową. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za patronat i współorganizację obchodów jubileuszowych oraz sponsorom za wsparcie – firmie Heidelberg Polska oraz Grafix Centrum Poligrafii.