O przyszłości branży poligraficznej w dobie transformacji podczas ART OF COLOR Spotkanie liderów

30 września w Restauracji Oregano & Wine odbyło się wyjątkowe ART OF COLOR Spotkanie liderów – pierwsze tego typu postcovidowe spotkanie branży poligraficznej i opakowaniowej. Uczestnikami spotkania byli liderzy rynku poligraficznego – właściciele największych drukarń w Polsce, prezesi stowarzyszeń i izb branżowych, dostawcy materiałów eksploatacyjnych, maszyn i rozwiązań cyfrowych, jak również prezesi ogólnopolskich wydawnictw i portali dedykowanych szeroko pojętej poligrafii. Współorganizatorem ART OF COLOR Spotkanie liderów było Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.

Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

„Będąc jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg spotkania leaderów branży w ramach projektu Art of Color trudno mi zachować obiektywizm, stąd emocjonalna opinia – efekt wart był każdej minuty pracy. Frekwencja, atmosfera i aktywny udział reprezentatywnego dla branży grona uczestników są najlepszą nagrodą dla organizatorów. Branża potrzebuje integracji wokół dobrze sformułowanych, uniwersalnych dla różnych profilów działalności, celów. Rozdrobniony samorząd gospodarczy nie jest w stanie skutecznie reprezentować interesów środowiska. Brakuje autorytetów, których głos byłby słyszalny w otoczeniu biznesowym branży oraz w przestrzeni publicznej. Kryzys światowy wywołany przez SARS COVID 19 może być szansą dla rodzimej konwertografii na zajęcie pozycji leadera w regionie. W nadchodzącym roku 2021 jest przestrzeń na zrealizowanie międzynarodowego forum branżowego, którego osią powinna być analiza sytuacji sektora w regionie, oparta na prezentacji krajowych raportów. Słuszność tej tezy potwierdził obecny w Poznaniu kanclerz Portugalskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Dalszy rozwój naszego sektora będzie zależał od stopnia implementacji najnowszych technologii, badań prowadzonych w oparciu o współpracę z ośrodkami naukowymi oraz skuteczności działań na rzecz środowiska naturalnego ,bezpieczeństwa konsumentów oraz dedykowanej edukacji o gospodarce w obiegu zamkniętym”.

Krzysztof Pindral, Prezes Zarządu, Heidelberg Polska

„Ten rok jest dla nas wszystkich szczególny więc i tegoroczne spotkanie pod egidą Art of Color było szczególne. Widać było, że po dłuższej przerwie nasi klienci byli spragnieniu kontaktu bezpośredniego. Udział kilkudziesięciu osób uważam za duży sukces w obecnej sytuacji, osób z naszej branży, które mogły podzielić się wiedzą i wysłuchać kilku ważnych wystąpień. Zaproponowane tematy były interesujące i w części dotyczyły oceny obecnej sytuacji oraz możliwej diagnozy na przyszłość. Jestem głęboko przekonany, że w obecnej rzeczywistości jesteśmy świadkami tworzenia się czegoś nowego. Ten swoisty „New Deal” powstały po bardzo gruntownym przeobrażeniu dotychczasowego porządku rzeczy potrzebuje zupełnie nowego podejścia, innych strategii, doświadczonych praktyków mogących służyć radą, ale i nowych liderów. Po Covid-19 nic już nie będzie takie samo. Ludzie, ich priorytety i potrzeby, łańcuchy dostaw, gospodarka, finanse. I poligrafia, która mocno się zmieni. Potrzebujemy też nowych idei i dzielenia się nimi między sobą, spotykania się, rozmawiania i dyskutowania o tym co teraz i za chwilę. Tak jak we wszystkich trudnych momentach w naszej historii, jak w momentach przesileń i dynamicznemu wejściu zupełnie nowych technologii. Nie porównywałbym obecnej sytuacji do sytuacji chociażby kilku kryzysów w globalnej gospodarce po roku 2008, bo krajobraz jaki powoli wyłaniać się będzie po pandemii Covid-19 może bardziej zmienić naszą rzeczywistość niż rozwój internetu i globalna cyfryzacja. Bardzo się Cieszę, że mogłem uczestniczyć w tegorocznym wydaniu Art of Color zorganizowanym przez zespół Międzynarodowych Targów Poznańskich we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga, oraz miałem możliwości wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych. Mimo iż nie było szans na wielogodzinne dyskusje, cieszę się z możliwości samego spotkania. To było ważne i cenne dla nas wszystkich w tym trudnym czasie”.

Prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, Uniwersytet Warszawski

„Jako przedstawiciel nauki skorzystałem bardzo wiele podczas Art of Color Spotkanie liderów. Wykład Katarzyny Rybickiej na temat realizacji projektu pozyskanego z NCBiR pozwolił na refleksję, iż rozwój branży poligraficznej i upowszechnianie innowacyjności zmierzającej do tworzenia w poligrafii druku 4D ma głęboki sens i przyczyni się do odnowienia organizacji pracy i oszczędności finansowych w produkcji drukarskiej. Projekt zachęcił, jak wynikało z moich rozmów, innych prezesów firm do przygotowania i aplikowania o nowe rozwiązania dla całej branży. Referat Krzysztofa Pindrala ukazał, iż poligrafia na całym świecie powoli powraca do normalności w wyniku Covid-19. Była to pierwsza w Polsce i tak obszerna informacja o stanie zamówień na druk w wielu jego formatach na świecie i w naszym kraju. Głosy pojawiające się w panelach o potrzebie stworzenia jednego ośrodka do reprezentowania branży poligraficznej także odebrałem jak bardzo potrzebne i wręcz konieczne zadanie do przeprowadzenia przez członków różnych stowarzyszeń funkcjonujących w szeroko rozumianej branży poligraficznej. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie, było ono dla mnie potwierdzeniem, iż współpraca pomiędzy nauką a biznesem jest konieczna”.

Partnerami ART OF COLOR Spotkanie liderów byli: Böttcher, Derprosa, Heidelberg, HP Digiprint, Hubergroup Polska, Marbach, Sis Trade i Walstead.

Fotorelacja z wydarzenia na stronie www.artofcolor.pl