Polityka prywatności

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego operator strony www.cobrpp.com.pl nie udostępnia podmiotom trzecim danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.cobrpp.com.pl (zwanej dalej „Stroną”).

W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza dane te są wykorzystane wyłącznie do wskazabego celu: przesłania zamówienia lub newslettera.

Na Stronie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony oraz do administracji serwerem firmy.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

(informacja przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, ul. Zagadki 21, 02-227 Warszawa.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w COBRPP jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi w zakresie kompetencji Ośrodka.
 4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom lub ich kategoriom: wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom właściwych do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
 6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Ośrodka, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
  • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.