Współpraca przy projektach unijnych

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) i wdrażanie ich wyników do przedsiębiorstw – to jeden z istotnych obszarów, w który inwestowane są fundusze europejskie. COBRPP oferuje partnerską współpracę z firmami chcącymi skorzystać z funduszy unijnych. Zakres naszego zaangażowania zależy od wzajemnych uzgodnień i może dotyczyć m.in. następujących prac:

  • szkolenia z zakresu możliwości korzystania z funduszy unijnych,
  • audytu firmy w całym lub wybranym obszarze (np. technologicznym) aby określić potrzeby i możliwości firmy udziału w konkursach na środki unijne,
  • realizacja prac w zakresie przewidzianym w konkursach na Bony na innowacje (mały i duży bon),
  • realizacja pracy B+R zaproponowanej przez COBRPP i zaakceptowanej przez firmę,
  • sprzedaż prac B+R wcześniej opracowanych w COBRPP,
  • realizacja prac B+R w temacie proponowanym przez firmę,
  • opracowanie opinii wymaganych lub pożądanych we wnioskach na fundusze unijne,
  • opracowanie opinii powdrożeniowych,
  • współpraca i udział w klastrach, konsorcjach i innych sieciowych formach współpracy przy realizacji usług B+R,
  • szkolenia pracowników firm umożliwiające lepsze wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań pozyskanych przy pomocy funduszy unijnych.

COBRPP ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami korzystającymi z funduszy unijnych, były to m.in. następujące drukarnie: Dekor-Publidecor z Chorośli, Drukpol z Sulejówka, Grafix z Gdańska, Centrum Poligrafii Jakubiccy z Warszawy, Interak z Czarnkowa, Tektorado z Poznania.