Konferencja naukowo-techniczna

W dniu 7 grudnia 2016 r. w centrum konferencyjnym Golden Floor w gmachu Millenium Plaza odbyła się zorganizowana przez COBRPP konferencja naukowo-techniczna „Nowe możliwości technologiczne, materiałowe i techniczne w procesach poligraficznych – kierunki rozwoju”.

Konferencja miała na celu wskazanie tendencji rozwojowych w poligrafii oraz możliwości zastosowań nowych rozwiązań w drukarniach. Prezentowane informacje powinny być pomocne również w przygotowywaniu wniosków do konkursów na wsparcie innowacyjnych produktów i usług środkami unijnymi.

Program obejmował następujące wystąpienia:

  • Autonomiczna produkcja „Push to stop” i idea inteligentnej drukarni 4.0 – Robert Wieczorek (prezentował Tomasz Pawlicki)
  • Zdigitalizowane procesy poligraficzne – jak wznieść prace drukarni na wyższy poziom – Zbigniew Jemioło, Edward Godawa, Krzysztof Książek
  • Elastomery w procesach poligraficznych, zastosowania i kierunki rozwoju – Małgorzata Olszewska
  • Farby graficzne sieciowane promieniami UV - stosowanie i kierunki rozwoju – Rafał Żurowski
  • Najnowsze technologie płyt fleksograficznych z wbudowanym płaskim punktem, otwierające nowe możliwości zadruku opakowań – Tomasz Nojszewski

Sponsorzy konferencji: