COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

O Instytucie

Stan prawny i historia

Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18.12.1959 roku w Zjednoczeniu Przemysłu Graficznego utworzono Centralne Laboratorium Poligraficzne. W roku 1971 zostało one połączone w jeden zakład z Centralnym Laboratorium Farb Graficznych w Gdańsku oraz Centralnym Laboratorium Akcydensów i Opakowań w Łodzi. Kolejne przekształcenie nastąpiło Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki w 1973 r. poprzez utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego. Pierwszym dyrektorem Ośrodka został dr inż. Jerzy Hoppe, który pełnił tę funkcję do roku 2012.

W 1985 roku nazwę Ośrodka zmieniono na Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Nastąpiła również zmiana organu nadzorującego Ośrodka. Od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia nadzór nad Ośrodkiem sprawował Minister Kultury i Sztuki, a po zmianach nazwy ministerstwa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2023 r. poz. 2561 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego z dniem 1 grudnia 2023 r. został przekształcony w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz o nazwie „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego”.

Ludzie i struktura

Uszczegółowieniem zasad działania instytutu badawczego jest statut zatwierdzony przez ministra nadzorującego. Organami instytutu badawczego są dyrektor i Rada Naukowa. Od grudnia 2023 roku dyrektorem instytutu jest Marlena Maślanka.
Skład Rady Naukowej obecnej kadencji:

  • dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW
  • dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW
  • dr inż. Mariola Bodzek – Kochel
  • dr inż. Tomasz Dąbrowa
  • dr inż. Ewa Langer
  • dr inż. Jan Kowalczyk
  • dr inż. Leszek Markowski
  • dr inż. Tomasz Żuk
  • mgr inż. Przemysław Śleboda

Misja

Misją COBRPP jest zaspokajanie potrzeb naukowych i badawczo-wdrożeniowych w obszarze wydawniczym, poligraficznym i odbiorców druków przemysłowych. COBRPP pomaga firmom szeroko rozumianego rynku usług poligraficznych w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju, wykorzystując cyfryzację oraz nanotechnologie i nanomateriały.

Podstawą działania jest kompetentna i zaangażowana kadra naukowa oraz nowoczesne narzędzia i metody działalności naukowej i badawczo-wdrożeniowej.

COBRPP poprzez działalność statutową działała na rzecz rozwoju i wzmocnienia środowiska poligraficznego, od uczniów szkoły zawodowej poprzez pracowników firm usług poligraficznych do specjalistów związanych z poligrafią kształcących się w uczelniach wyższych i studiach podyplomowych.