COBRPP z kategorią „B”

W dniu 20 kwietnia 2017 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr ODW-160/Kat/2017 przyznał Centralnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Poligraficznego kategorię „B”.

Proces restrukturyzacyjny spowodował znaczące zmiany jakościowe w działalności Ośrodka. Dotyczyły one przede wszystkim zwiększenia potencjału naukowego poprzez zatrudnienie i rozwój kadry naukowej oraz zakup bardzo nowoczesnej aparatury badawczej. Uzyskanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, polepszenie warunków pracy badawczej i wdrożeniowej w wyniku zmiany siedziby, uzyskanie punktacji przez wydawane czasopismo naukowe „Acta Poligraphica” przyczyniły się również do uznania przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, że COBRPP jest Instytutem Badawczym zasługującym na kompleksową ocenę na poziomie kategorii „B”.

Oznacza to dla drukarń i innych podmiotów współpracujących lub chcących współpracować z naszym Ośrodkiem możliwości korzystania z wszystkich konkursów na krajowe i europejskie środki pomocowe. Bony na innowacje ogólnokrajowe i regionalne, tzw. „szybka ścieżka” na prace naukowe i inne konkursy mogą być realizowane we współpracy z COBRPP w pełnym zakresie.

Zapraszamy do współpracy.