Szkolenia

Współczesna poligrafia wykorzystująca innowacyjne rozwiązania techniczne zmusza do nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku wdrażania nowych linii technologicznych, wprowadzania nowych materiałów i technologii produkcji oraz zmian organizacji procesów produkcyjnych.

Specjaliści Ośrodka prowadzą szkolenia umożliwiające rozszerzenie wiedzy na temat poligrafii i procesów produkcyjnych. Dotyczyć one mogą wskazanych zagadnień produkcji poligraficznej, jak też tematyki związanej z ochroną środowiska i BHP w przemyśle poligraficznym. Nasi specjaliści wspierają firmy i organizacje szkolące nowych pracowników dla tej branży, prowadząc zajęcia doskonalące w zawodach poligraficznych lub związane z przekwalifikowaniem pracowników. COBRPP jest współzałożycielem Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, dbającej o ciągłe podnoszenie poziomu edukacji przyszłych poligrafów.

COBRPP dysponuje pierwszymi w Polsce symulatorami maszyn drukujących wykorzystywanymi do celów szkoleniowych. Za ich pomocą można przeszkolić obecnych lub przyszłych pracowników firmy w zakresie rozwiązywania typowych problemów związanych z jakością druku, bądź usystematyzować ich wiedzę praktyczną. Szkolenia takie dotyczą zarówno technologii offsetowej, jak i druku fleksograficznego (etykiety, opakowania, tektura falista).


Konferencje naukowo-techniczne

Jednym z celów działalności COBRPP jest upowszechnianie wyników badań oraz wiedzy w dziedzinie poligrafii i jej otoczenia. Celowi temu służą konferencje naukowo-techniczne oraz edukacyjne. W ostatnim okresie Ośrodek organizował i współorganizował następujące Konferencje:

  • "Innowacyjne metody zadrukowywania niechłonnych podłoży - inteligentny rozwój poligrafii". Konferencja naukowo-techniczna
  • III Konferencja Edukacyjna pt. "Technologie cyfrowe w procesach poligraficznych".
  • "Dziesięć lat później. Inowrocław 2002–2012". Obchody Jubileuszy 60-lecia Sekcji Poligrafów SIMP oraz 20-lecia Polskiej Izby Druku poprzedzone Konferencją poligraficzną
  • II Konferencja Edukacyjna „Zawodowe szkolnictwo poligraficzne w epoce technologii cyfrowych”.
  • "Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem". Konferencja Naukowo-Techniczna
  • I Konferencja Edukacyjna "Nowoczesna edukacja zawodowa wymogiem współczesnej poligrafii".