Jakość w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa


Książka napisana pod redakcją Jana Bagińskiego, profesora Politechniki Warszawskiej. Jest on również współautorem znacznej części materiału. Publikacja dotyczy treści, które stały się ostatnio priorytetami europejskiej i krajowej gospodarki. Chodzi tu głównie o zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, integracji systemów zarządzania oraz inżynierii jakości. Książka może być szczególnie wartościowym podręcznikiem dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz dla studentów zarządzania jakością i inżynierii produkcji.

Spis treści

 1. Wprowadzenie - Jan Bagiński / 5
  1. Rozwój kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji / 7
  2. Moduł kształcenia w zakresie Zarządzania i inżynierii jakości / 8
  3. Wartość nadrzędna: zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa / 10
  4. Wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji i PKA / 14
  5. Podsumowanie / 14
 2. Jakość a zrównoważony rozwój / 15
  1. Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej projakościowe implikacje - Grażyna Ożarek / 17
  2. Imponderabilia na rzecz jakości - Grażyna Ożarek / 30
  3. Systemy zarządzania dla zrównoważonego rozwoju - Dominik Wawrzyniak / 46
  4. Mierniki zrównoważonego rozwoju - przegląd metod - Dominik Wawrzyniak / 64
  5. Model systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie - Jan Bagiński, Aldona Kluczek / 89
 3. Zarządzanie / 115
  1. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 - Tomasz Kloze / 117
  2. Integracja systemów zarządzania - Jan Bagiński, Małgorzata Zarudzka / 138
  3. Kompetencje menedżerów w budowie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - Michał Jaksa / 168
  4. Zarządzanie portfelem projektów - Piotr Maksimczuk / 187
  5. Analiza zdolności procesów z wykorzystaniem SPC - Tadeusz Sałaciński / 196
  6. Kazein: System Produkcyjny Toyoty, metodyka Poka-Yoke oraz 5S - Jan Bagiński, Tomasz Bratek / 209
 4. Inżynieria / 225
  1. Od kontroli technicznej do zarządzania zrównoważonym rozwojem - Jan Bagiński / 227
  2. Warunki swobodnego przepływu towarów w UE - Joanna Tkaczyk / 241
  3. Ocena zgodności, badania, kontrola, certyfikacja oraz akredytacja - Izabela Skalska / 255
  4. Nadzorowanie sprzętu pomiarowego w systemach jakości - Jarosław Misiak / 270
  5. Karty kontrolne Shewharta - Jarosław Misiak / 279
 5. Projekty zintegrowanych systemów zarządzania / 293
  1. Projekt nr 1. Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania jakością i BHP w FABA S.A. - Jan Bagiński, Karolina Grodzicka, Szymon Gdaniec / 295
  2. Projekt nr 2. Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP w Drukarni Prezent - Jan Bagiński, Marta Gajadhur / 324
  3. Projekt nr 3. Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania jakością i odpowiedzialnością społeczną w zwojowej drukarni offsetowej - Jan Bagiński, Aleksandra Godyńska, Urszula Manek / 354
  4. Projekt nr 4. Koncepcja gospodarki odpadami w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów Tramwajów Warszawskich jako element zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem - Jan Bagiński, Jerzy Matuszewski / 387
 6. Literatura przedmiotu - Jan Bagiński / 413

Jakość w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa

pod redakcją
Jana Bagińskiego


format B5
stron: 430
oprawa miękka


cena: 25zł


Zamów