Sitodruk


Książka ta jest jedynym dostępnym na rynku polskim tak pełnym opracowaniem dotyczącym technologii sitodruku. Książka ta dla lepszego usystematyzowania zawartej wiedzy została podzielona na trzy części.

Część I stanowi swego rodzaju wprowadzenie czytelnika w świat sitodruku. Po omówieniu podstaw tej technologii, autorzy przeszli do scharakteryzowania najważniejszych jej elementów. Scharakteryzowano ramy, kleje, siatki, materiały stosowane do nanoszenia szablonów sitodrukowych oraz materiały pomocnicze niezbędne na poszczególnych etapach przygotowania formy sitodrukowej. Dalej zaś przedstawione zostały systemy przeznaczone do wykonywania form drukowych, m.in. nowoczesne CtS (ang. Computer to Screen).

Część II poświęcona jest podłożom oraz farbom stosowanym w sitodruku, a także samemu procesowi drukowania. Omówiono najważniejsze parametry z nim związane, uwzględniając przy tym ich wpływ na jakość nadruków, przedstawiono rodzaje maszyn sitodrukowych oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w procesie drukowania.

Część III wskazuje kierunki rozwoju technologii sitodrukowej.

Książka zawiera ponadto zestawienie najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania form sitodrukowych wraz z opisem ich wpływu na proces drukowania. Książka ta jest doskonałą pozycją zarówno dla osób na co dzień stykających się z sitodrukiem i jego problematyką, a chcących poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, jak również dla osób chcących zgłębić arkana tej niezwykłej techniki drukowania.

Spis treści

1.Wstęp7
Sitodruk płaski8
Sitodruk cylindryczny9
Sitodruk na przedmiotach owalnych i okrągłych9
Sitodruk rotacyjny9
Sitodruk bez stosowania rakla10
Sitodruk elektrostatyczny10
2.Forma sitodrukowa11
2.1. Materiały stosowane do przygotowywania form sitodrukowych13
2.1.1. Ramy13
Ramy drewniane14
Ramy metalowe14
Ramy z tworzyw sztucznych16
2.1.2. Siatki16
Rodzaje siatek19
Siatki z włókien naturalnych19
Siatki z włókien syntetycznych19
Siatki metalowe23
Siatki kombinowane24
Numer siatki24
Grubość siatki26
Barwa siatki27
Wybór siatki28
2.1.3. Materiały światłoczułe30
Emulsje sitodrukowe32
Emulsje sitodrukowe uczulane związkami dwuchromianowymi32
Emulsje sitodrukowe uczulane związkami dwuazowymi33
Emulsje sitodrukowe fotopolimerowe (SBQ-PVA)34
Emulsje dwuazowo-fotopolimerowe35
Folie światłoczułe36
Światłoczułe folie fotokontaktowe (pośrednie)36
Folie kapilarne presensybilizowane (bezpośrednie)37
2.1.4. Kleje38
Kleje kontaktowe38
Kleje rozpuszczalnikowe39
Kleje utwardzalne39
2.1.5. Formy kopiowe40
2.1.6. Inne materiały pomocnicze41
2.2. Wykonywanie formy sitodrukowej43
2.2.1. Przygotowanie ramy i siatki43
Przygotowanie ramy43
Przygotowanie siatki44
2.2.2. Napinanie siatki44
Ręczne napinanie siatki na ramę drewnianą44
Ręczne napinanie siatki na ramę metalową45
Urządzenia do napinania siatki z mechanicznym naciąganiem siatki45
Urządzenia do napinania siatki z pneumatycznym naciąganiem siatki46
Pomiar napięcia siatki47
2.2.3. Przygotowanie powierzchni siatki przed wykonaniem szablonu sitodrukowego49
2.2.4. Wykonanie szablonu sitodrukowego50
Metody manualne50
Metody fotomechaniczne51
2.2.4.1. Nanoszenie materiałów światłoczułych na siatkę sitodrukową53
Nanoszenie emulsji sitodrukowych53
Nanoszenie folii światłoczułych na siatkę56
2.2.4.2. Naświetlanie58
Źródła promieniowania59
Lampy łukowe59
Lampy ksenonowe59
Lampy fluorescencyjne (świetlówki)61
Lampy rtęciowe wysokociśnieniowe61
Lampy metalohalogenowe61
Naświetlanie projekcyjne66
Naświetlanie bez formy kopiowej (CTS)67
2.2.4.3. Wymywanie, suszenie, retusz69
Wymywanie69
Suszenie70
Retusz71
Dodatkowe utwardzanie warstwy kopiowej71
2.2.4.4. Odwarstwianie warstwy kopiowej71
2.2.5. Błędy w wykonywaniu form sitodrukowych72
2.2.6. BHP w procesie przygotowywania form sitodrukowych75
3.Proces drukowania77
3.1. Farby sitodrukowe81
3.1.1. Farby utrwalające się w wyniku procesów fizycznych83
3.1.2. Farby utrwalające się w wyniku reakcji chemicznych84
Farby utrwalające się pod wpływem tlenu z powietrza84
Farby utrwalające się w wyniku reakcji polimeryzacji85
Farby utrwalane promieniowaniem IR85
Farby utrwalane radiacyjnie85
3.1.3. Farby utrwalające się w wyniku procesów fizycznych i reakcji chemicznych88
3.2. Podłoża drukowe91
3.2.1. Wytwory papiernicze91
3.2.2. Tworzywa sztuczne92
3.2.3. Metale99
3.2.4. Drewno100
3.2.5. Szkło i ceramika100
3.2.6. Tkaniny101
3.3 Rakiel101
3.4. Urządzenia i maszyny drukujące106
3.4.1. Stoły drukowe do sitodruku ręcznego106
3.4.2. Półautomatyczne i 3/4 automatyczne maszyny sitodrukowe113
3.4.3. Automatyczne maszyny sitodrukowe113
3.4.4. Maszyny rotacyjne116
3.5. Dokładność pasowania117
3.6. Suszenie120
3.7. Sitodruk rastrowy126
Oryginały poligraficzne126
Formy kopiowe126
3.7.1. Przekształcanie oryginałów wielotonalnych jedno- i wielobarwnych w formy kopiowe128
Percepcja barw128
Fotomechaniczna reprodukcja oryginałów barwnych129
Elektroniczna reprodukcja oryginałów barwnych130
Rastrowanie elektroniczne132
Kąt odchylenia rastra137
Błony graficzne138
Parametry użytkowo-techniczne siatki sitodrukowej139
Graniczne wielkości punktów rastrowych140
3.7.2. Drukowanie143
4.Tendencje rozwojowe w technice sitodrukowej147
5.Literatura153

Web-to-print - pierwsze kroki

autor:
Barbara Stankiewicz
Grażyna Czech


format A4
stron: 154
oprawa miękka


cena: 50zł


Nakład chwilowo wyczerpany.

Zamów