Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych


Niniejszy słownik poligraficzny jest owocem współpracy zespołu autorów-specjalistów z długoletnią praktyką w pracach badawczych i dydaktycznych. Zasadnicza jego część obejmuje ponad 2400 haseł i ma charakter leksykonu. Terminy angielskie opatrzono polskimi objaśnieniami znaczeń oraz odniesieniami do określeń synonimicznych i bliskoznacznych. Słownik zawiera, mający również charakter słownikowy, indeks polsko-angielski.

Zawartość słownika jest jak najbardziej aktualna w stosunku do szybko zmieniających się we współczesnym świecie poligrafii pojęć i technologii i bez wątpienia będzie stanowić znakomite wsparcie dla osób korzystających z anglojęzycznej literatury fachowej. Przydatna będzie ona również dla wszystkich grup zawodowych współpracujących z poligrafią: wydawców, agencji graficznych i reklamowych, redakcji gazet i czasopism, producentów opakowań oraz wszelkich innych druków, a także młodych adeptów poligrafii. Słownik może stanowić również doskonałe wsparcie dla lektorów uczących w szkołach zawodowego języka angielskiego.

Spis treści

Słownik angielsko-polski /7
Indeks polsko-angielski /212
Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych

autorzy:
Leonard Cichocki
Grażyna Czech
Tomasz Dąbrowa
Jacek Hamerliński
Jan Kowalczyk
Leszek Markowski
Przemysław Śleboda
Andrzej Tomaszewski
Joanna Wasilewska


format A5
stron: 262
oprawa twarda


cena: 50zł


Zamów